World-History
.::Menü::.
 
.::Bejelentkezés::.
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
.::Látogatók::.
Indulás: 2005-12-04
 
.::A II. Világháború::.
 
.::A 3 testvérhajó::.
 
.::Keresés::.

Google

 
.::Szótár::.

 
.::Boldog névnapot::.
 
.::Ajánlatunk::.
E heti ajánlatunk:

//fishing.gportal.hu
<>
//balatonihorgaszat.gportal.hu

//world-money.gportal.hu
 
.::Teszt::.

Itt megoldhattok mindenféle teszteket, heti frissítéssel.

A harmadik tesztet már megfejtették, itt a negyedik!:

Megadunk 8 szót!:

1. Szemirámisz függőkertje

2. Az Alexandriai világítótorony

3. Az olimpiai Zeusz szobor

4. Kheopsz fáraó piramisa

5. Artemisz temploma Ephesszoszban

6. A pisai ferdetorony

7. Mauszólosz síremléke Halikarnasszoszban

8. A rhodoszi kolosszus

Melyik a kakukktojás és miért?

 

A megoldást küldjétek el E-mailbe a következő címre, és mi értékelni fogjuk max. 1 héten belül.

world-history@freemail.hu

Jutalamtok a helyes válaszért: A hónap látogatója címet kapjátok meg érte, mely az oldalon egész hónapban fel lesz tüntetve!

Zsombor, Péter

UI.: Ha jól körülnéztek az oldalon, akkor minden kérdésre megtaláljátok a választ.

 
A keresztes hadjáratok
A keresztes hadjáratok : A keresztes hadjárat előkészületei

A keresztes hadjárat előkészületei


2. A keresztes hadjárat előkészületei

2.1 A clermonti zsinat
Orbán pápa 1095 nyarának vége felé érkezett Franciaországba és leveleket küldött szét a Francia püspököknek és a környező földekre, hogy novemberre Clermontba hívja őket. A clermonti zsinat 1095. november 18. és 28. között ülésezett. Mintegy háromszáz egyházi személy volt jelen, és igen sokrétű munkát folytattak. Általánosságban megismételték a laikus invesztitúra, a szimónia és a papi házasság elleni dekrétumot, és helyeselték Isten tűzszünetét. A konkrét ügyekben pedig: kiközösítették Fülöp királyt házasságtörés és Cambria püspökét szimónia miatt, valamint megálapították a lyoni érsekség elsőségét a többi egyháztartományokkal szemben. Orbán pápa azonban nagyobb cél érdekében akarta felhasználni az alkalmat. Kihirdették, hogy november 27 - én a pápa nyilvános gyűlést tart, ahol nagy horderejű bejelentést fog tenni. Az egybegyűltek, egyházi emberek és laikusok akkora tömege gyűlt össze, hogy nem fértek be a zsinatnak otthont adó székesegyházba. A pápa trónját ezért a városon kívül, a keleti kapunál, a szabd ég alatt egy mezőn állították fel. Amikor a sokaság egybegyűlt Orbán pápa szólásra emelkedett.
A pápa szavai egykorú krónikások előadásában maradtak ránk, de egyikük sem állítja, hogy pontos szó szerinti beszámolót ad, ráadásul mindannyian évekkel az esemény után, a későbbi történések fényében jegyezték le a maguk verzióját. Így csak nagyjából tudhatjuk, mit is mondhatott Orbán pápa.
Feltehetően először a keleti testvéreknek nyújtandó segítség szükségességéről szólt a hallgatóságnak. A keleti kereszténység segítséget kért, mert a törökök mélyen benyomultak a keresztény területekre, a lakossággal kegyetlenkednek, szentélyeiket pedig kifosztják. De nem csak Bizáncról beszélt, hanem kiemelte, hogy Jeruzsálem páratlan szentségű város és elbeszélte az odautazó zarándokok megpróbáltatásait. Az így lefestett sötét kép után megtette bejelentését: a nyugati kereszténység vonuljon a Kelet megmentésére. Gazdag és szegény egyaránt vágjon neki. Hagyják abba egymás gyilkolását és inkább Isten ügyét szolgálva harcoljanak az igazságos háborúban, és Isten majd vezérli őket. Mert aki ebben a háborúban odavész, feloldozást és bűnbocsánatot nyer. Nem szabad késlekedni, készüljenek és a nyár eljöttével induljanak. Orbán pápa olyan szenvedéllyel beszélt, hogy a válasz nem váratott magára és fergeteges volt. Alig fejezte be mondókáját, Le Puy püspöke felállt a székéről és a pápai trón elé térdelve kérte, hogy csatlakozhasson az expedícióhoz. Aznap még százak követték a példáját.
A lelkesedés nagyobb volt annál, mint amire Orbán pápa számított. Még terve sem volt a hadjáratra. Ugyanis Clermontban nem volt jelen az összes világi nagyúr. A pápa seregébe egyelőre csak csupa jámbor ember állt be, de szükség lett volna erőteljesebb világi támogatásra. Ekkor Orbán pápa újra összehívta püspökeit, további tanácskozásra. A zsinat - valószínűleg a pápa kérésére - már határozott arról, hogy akik részt vesznek kegyes céllal a háborúban, azoknak elengedik a földi bűneikért rájuk kirótt büntetést. Most azzal egészítették ki ezt, hogy a résztvevőknek az összes világi tulajdonát távollétük idején az egyház gondnoksága alá helyezik. A sértetlenségükért a helyi püspökök felelnek majd, és a harcosok hazatértekor érintetlenül kell visszajuttatniuk azokat. A hadjárat minden harcosának a kereszt jelét kell viselnie és elkötelezettsége jeléül a vállára vörös posztó anyagból keresztet kell varrnia. Mindenkinek, aki a keresztet felveszi, fel kell esküdnie arra, hogy elmegy Jeruzsálembe. Ha túl korán visszatér, vagy mégsem indulna el, az egyház kiközösíti. Nem egyszerűen hódító háborúnak indult ez. Minden visszafoglalt városban vissza kell állítani a keleti templomok jogait, és vissza kell juttatni a tulajdonaikat. A következő Nagyboldogasszony ünnepére (augusztus 15.) mindennek készen kell állnia, és a csapatok Konstantinápolyban gyülekeznek.

2.2 A hadjárat szervezése
A következő fontos teendő a hadvezér kinevezése volt. Orbán pápa nyilvánvalóvá kívánta tenni, hogy a hadjáratot az egyház felügyeli, a vezetője tehát egyházi személy kell, hogy legyen. A zsinat egyhangú beleegyezésével a pápa Le Puy püspökét nevezte ki erre a posztra. Ez mindenestre bölcs választás volt. Később kiderült, hogy kitűnő szónok és ügyes diplomata, aki inkább rábeszél, mint parancsol. Bár ez nem volt mindig elég arra, hogy a névleg parancsnoksága alá tartozó főnemeseket az irányítása alatt tartsa.
Orbán pápa december 2-án távozott Clermontból. Márciusban Tours -ban zsinatot tartott, ahol összehívta a híveket a folyó partján elterülő mezőre. Alkalmi szószékéről hosszú, ünnepi prédikációt tartott, melyben bűnbánatra szólította fel a hallgatóságot, és arra buzdította őket, hogy csatlakozzanak a keresztes hadjárathoz. Ezek után nem sokkal követeivel levelet küldött Genovába, mivel úgy gondolta - valószínűleg az egyik francia főnemes Rajmund, Toulouse grófja tanácsára -, hogy szükség lesz egy tengeri flotta segítségére is, és a város együttműködését kérte. Genova tizenkét gályát és szállítóhajót ígért, de az indulást elhalasztották akkorra, amikor már tudni lehet, hogy a keresztes hadjárat komoly mozgalom lesz - e. A flotta csak 1097 júliusában hagyta el Genovát. Időközben pedig sok genovai polgár is felvette a keresztet.
Mire a pápa visszatért Itáliába már teljesen bizonyos volt terve sikerében. Hívó szavának lelkes tömegek engedelmeskedtek. Annyi gazdag nemes csatlakozott a hadjárathoz, hogy azok már komoly katonai hátteret jelentettek. Mikor a pápa 1096 karácsonyán megérkezik Rómába igazán biztos volt benne, hogy a keresztes hadjárat ténylegesen elkezdődött. A mozgalom, amelyet utjára indított valójában sokkal nagyobb horderejű volt, mint ahogyan azt gondolta volna. A hadjáratban résztvevő főnemesek egymás közötti versengései és területszerző célkitűzéseik olyan bonyodalmakat okoztak, amelyeket a pápai legátus képtelen volt kézben tartani. Még ennél is kezelhetetlenebbnek bizonyultak a jámbor tömegek reakciói. A pápa püspökeit kérte meg, hogy hirdessék meg a keresztes hadjáratot, de ezeknél sokkal hatásosabbak voltak a szegényebb emberek, igehirdetők, mint például egy Péter nevű vándor szerzetes.
Péter valószínűleg nem vett részt a clermonti zsinaton, de már az 1095 - ös év vége előtt hirdette a keresztes hadjáratot. Tanítványokat gyűjtött maga köré és ahová maga nem jutott el, oda őket küldte. Bármerre járt tanítványaival, a férfiak és nők csapatostul hagyták el otthonaikat, hogy követhessék őt. Mire körútja során Kölnbe ért a kísérete 15 ezer főre becsült tömegből állt, és Németországban még sokan csatlakoztak hozzá. Prédikációinak példátlan sikere számos okra tehető vissza. Akkoriban Nyugat - Európában parasztnak lenni kegyetlen és bizonytalan életet jelentett, a zavaros állapotok, a nagy népvándorlás és a természeti katasztrófák: árvizek, stb. miatt. Az ősi birtokrendszer ekkor már összeomlófélben volt, de helyette még nem volt új rend. A gazdasági indokokat apokaliptikus tanítások is nyomatékosították. A látomások kora volt ez, és Pétert látnoknak tartották. A középkori ember teljesen meg volt győződve róla, hogy közel Krisztus második eljövetele, meg kell bánnia bűneit és amíg még lehet valami jót kell cselekednie. Az egyház akkori tanítása szerint a zarándoklattal lehet levezekelni a bűnöket, a próféciák pedig azt hirdették, hogy a Szentföldet vissza kell hódítania a kereszténységnek, még mielőtt Krisztus ismét eljönne. Ráadásul a tudatlanok számára nem is volt világos a különbség Jeruzsálem és az Új Jeruzsálem között. Péter prédikációit hallgatva sokan úgy értették, hogy a nyomorúságból a Szentírásban elbeszélt tejjel - mézzel folyó kánaánba jutnak. Az út viszontagságos lesz hiszen az arabokat, mint az Antikrisztus seregeit kell, hogy legyőzzék.
Hogy Orbán pápa hogyan vélekedett Remete Péterről és prédikációinak sikeréről, azt ma már nem tudhatjuk, de egy Bolognába írt leveléből valami olyasmi derül ki, hogy kissé aggasztotta az a féktelen lelkesedés, de mégsem tett semmit, hogy Itáliai terjedését megakadályozza. 1096 nyarán folyamatosan, megállás nélkül elkezdtek özönleni a zarándokok Kelet felé. A pápa azt remélte, hogy ők és Péter követői szerencsése megérkeznek Konstantinápolyba, és ott bevárják a pápai legátust és a katonai parancsnokokat, akik majd megszervezik a nagy keresztény sereget. A pápa bizonyára azért ragaszkodott ahhoz, hogy Konstantinápoly legyen a gyülekezőhely, mert biztosra vette Alexiosz császár támogató közreműködését. Bizánc katonákat kért a Nyugattól, és ők nem csupán néhány zsoldost, hanem egy egészen ütőképes hadsereget toboroztak össze. Ezzel szemben a keresztes mozgalom híre Konstantinápolyban meglehetős riadalmat váltott ki. Alexiosz zsoldosokat várt a Nyugattól, és kétségkívűl számított rá, hogy követei sikerrel járnak Itáliában. Most viszont arról értesült, hogy a várt egy - egy lovag, vagy kisebb csapatok helyett egész Frank seregek indultak útnak, hogy csatlakozzanak hadaihoz. Nem volt elragadtatva, hiszen tapasztalatból tudta, hogy bár a frank harcosok félelmetes ütőerőt képviselnek, ezzel szemben viszont megbízhatatlan fajta, pénzéhes és szószegő.
Ezekre a hírekre Alexiosz császár nekilátott, hogy megtegye a maga előkészületeit. Az érkező frank sereget az egész ország területén végig el kellett látnia, nehogy azok letarolják a vidéket és lakóit kifosszák. Ezért élelmiszerkészleteket halmoztak fel a nagyobb központokban, ahol keresztülhaladnak majd, és jelentős erőket rendeltek ki, hogy fogadják és Konstantinápolyba kísérjék a birodalom területére érkező csapatokat. Ez idő alatt egy hajóflotta szemmel tartotta az adriai partvidéket, hogy időben jelezhesse ha onnanfelől is érkeznek csapatok.
Maga a császár Konstantinápolyban maradt, várta az új híreket. Mivel tudta, hogy a pápa augusztus 15 - ét jelölte ki az indulás napjának, nem kapkodta el az előkészületeket, de 1096 májusában hírnök érkezett azzal, hogy az első Frank sereg átvonult Magyarországon és Belgrádnál átlépte a birodalom határát.

 
A finn-szovjet háború
 
Az I. Világháború
 
Ezen a napon...

Karbantartás miatt nem üzemel! 

 
.::Szavazás::.
Lezárt szavazások
 
Űrkutatás
 
.::Idő::.
 
.::Hőtérkép::.

Kis Hőtérkép

Kis Hőtérkép Magyarországról
 
.::Linkek::.
 
Árpád-házi királyok
 
Legyen ez a kezdőlapod!
Beállítás Kezdőlapnak!
 
We Site
World-History: A legjobb Világ és Hadtörténelemmel foglalkozó oldal!
 
Utolsó frissítés

Utolsó frissítés:

2006.12.31/12:34

 
Az iraki háború
 
.::Hajózás::.
 
A Nagy Történelmi Korszakok
 
Mitológia
 
Vallások
 
GPS Geoláda
 
Szótár
 

Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG